Verdsettelse av Black Sea Property aksje

Louie Uncategorized

Selskapet har i samråd med revisor utarbeidet følgende verdsettelse av Black Sea Property aksje:

Aksjeverdi pr. 31.12.2016: 1,07 kr pr aksje (til bruk av alle eiere i 2016 skattemelding)