Likningskurs Black Sea Property aksje

provendo as Uncategorized

Selskapet har i samråd med revisor utarbeidet følgende likningskurs for Black Sea Property aksje:

Likningskurs pr. 31.12.2021: 4,33 kr pr aksje