Verdsettelse av Black Sea Property aksje

Glenn Uncategorized

Selskapet har i samråd med revisor utarbeidet følgende verdsettelse av Black Sea Property aksje:

Aksjeverdi pr. 31.12.2017: 1,76 kr pr aksje (til bruk av alle eiere i 2017 skattemelding)