Extraordinary General Meeting March 2017

kvelland Uncategorized

Gå til børsmeldingen Det vises til tidligere børsmeldinger fra Black Sea Property AS (“BSP” eller “Selskapet”) vedrørende selskapets finansieringsbehov. Etter å ha gjennomført en evaluering av ulike alternativer, foreslår styret (“Styret”) å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på inntil NOK 22.500.000, med tildeling av fortrinnsretter til eksisterende aksjonærer (“Fortrinnsrettsemisjonen”). Fortrinnsrettsemisjonen vil bestå av et tilbud av inntil 32 142 857 …