Likningskurs Black Sea Property aksje

Glenn Uncategorized

Selskapet har i samråd med revisor utarbeidet følgende likningskurs for Black Sea Property aksje: Likningskurs pr. 31.12.2018: 0,69 kr pr aksje (til bruk av alle eiere i 2018 skattemelding)